valeriu lupu - istorie

ISTORIE, SPIRITUALITATE ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Autor: Valeriu Lupu

43.00lei

În alcătuirea pe care am încercat-o prin această carte, am adunat o serie de materiale vizând momente din ceea ce înseamnă trecut și prezent în istoria noastră, prin prisma spiritualității și culturii spațiului românesc. Parte din materiale apar ca un răspuns, ca o reacție sau comentariu, cu referire la unele evenimente istorice, sau la unele personalități istorice, care au marcat o epocă sau alta, încercând o argumentație prin prisma realităților momentului sau evoluției lor ulterioare.

Fără parti-pris, am încercat o poziționare cât mai corectă utilizând informațiile din epocă, subliniind nu numai valoarea istorică a unor evenimente, dar și valorile umane pe care cultura și spiritualitatea le-a cultivat ca modele pentru generațiile ulterioare. Pentru că dincolo de patrimoniul cultural-istoric pe care spiritualitatea și cultura unei națiuni îl moștenește ca zestre a înaintașilor, este contribuția fiecărei generații la păstrarea și îmbogățirea acestuia în spiritul tradiției străbune.

Acest lucru devine cu atât mai necesar astăzi, cu cât există tendința evidentă de a dezrădăcina națiunea din matca ei originară, de a inversa valorile pe care umanitatea le-a cultivat de-a lungul istoriei sale, de a nega evidența naturii biologice a omului și a promova atotputernicia psihismului. Acesta din urmă ar permite reconfigurarea ființei umane, idée promovată mai ales de ideologiile postmoderne, îndeosebi cele de gen, care încearcă astfel să penetreze spiritualitatea și cultura, promovând concepte, atitudini și comportamente contra naturii

Este ușor de înțeles că în acest context, se promovează tot ceea ce subminează legitimitatea unui trecut, a unei spiritualități sau a unei culturi, astfel încât, lovind în tradiție să se șubrezească temelia dăinuirii unei națiuni. Ceea ce se dorește a se pune în loc nu este de loc promițător pentru umanitate, pentru că marea resetare, începută deja, are la bază principii antiumane. Demersul acestei alcătuiri este de fapt o continuare a ceea ce s-a încercat într-o carte publicată anterior sub titlul ”Istorie, familie, tradiție și dăinuire”. (Autorul)